Ấn phẩm mới giúp các tổ chức thu được đầy đủ lợi ích từ ISO 26000 về trách nhiệm xã hội

Ngày

Việc khai thác tối đa ISO 26000, Hướng dẫn về trách nhiệm xã hội, tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên và được sử dụng rộng rãi nhất về trách nhiệm xã hội, là mục đích của một tài liệu hướng dẫn mới được xuất bản.

Trong bảy năm kể từ ngày công bố, ISO 26000 đã trở thành một trong những tài liệu quan trọng đối với việc thực thi các thực hành trách nhiệm xã hội trong bất kỳ tổ chức nào. Tiêu chuẩn này đã được áp dụng trên phạm vi 80 quốc gia, được dịch ra trên 20 ngôn ngữ và là một trong những hướng dẫn mà Ủy ban Châu Âu lấy làm cơ sở để xây dựng chiến lược trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR).

 

Tháng 8/2017, một tài liệu được thống nhất tại hội nghị quốc tế (IWA) của ISO vừa mới được công bố, đó là ISO/IWA 26, Áp dụng ISO 26000 hướng dẫn về trách nhiệm xã hội trong các hệ thống quản lý - giúp cho các tổ chức thu được những lợi ích lớn hơn từ tiêu chuẩn này bằng cách sử dụng cách tiếp cận theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý (HTQL).

 

ISO 26000 được xây dựng trước khi ISO đưa ra "cấu trúc cấp cao" cho các HTQL, cấu trúc này được thiết kế để đem lại sự thống nhất giữa tất cả các hệ thống quản lý trong một tổ chức, ISO/IWA 26 sẽ giúp người sử dụng các tiêu chuẩn hệ thống quản lý tích hợp trách nhiệm xã hội vào công việc kinh doanh của mình một cách hiệu quả hơn.

 

ISO/IWA 26 đưa ra các hướng dẫn hỗ trợ thêm cho bất cứ ai thực hiện chương trình trách nhiệm xã hội. Ngay cả đối với những tổ chức có kinh nghiệm về các hệ thống quản lý thì trách nhiệm xã hội vẫn là vấn đề phức tạp và đầy thử thách. ISO/IWA 26 cung cấp hướng dẫn chi tiết để giúp các tổ chức hưởng lợi nhiều hơn từ ISO 26000 và từ đó đóng góp hiệu quả hơn cho sự phát triển bền vững.

 

ISO/IWA 26:2017, Áp dụng ISO 26000:2010 trong hệ thống quản lý

 

Tài liệu IWA 26:2017 dày 21 trang, đưa ra hướng dẫn áp dụng cách tiếp cận hệ thống quản lý khi sử dụng ISO 26000:2010 và có thể sử dụng cho các tổ chức đã áp dụng một hoặc nhiều tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (HTQL) và/hoặc đang áp dụng  ISO 26000:2010.

 

Năm 2013, TCVN ISO 26000 Hướng dẫn về trách nhiệm xã hội đã được công bố trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn ISO 26000:2010. Tổ chức và cá nhân quan tâm có thể liên hệ để biết thêm chi tiết tại: info@vsqi.gov.vn hoặc tieuchuan@vsqi.gov.vn - 024 37564269.