Ban kỹ thuật ISO mới về quản trị tổ chức

Ngày

Tổ chức minh bạch như thế nào? Tổ chức hướng tới đâu? Tổ chức được quản lý ra sao? Tất cả các câu hỏi này đều liên quan đến quản trị, hệ thống mà nhờ đó tổ chức được định hướng, kiểm soát và duy trì khả năng giải trình nhằm đạt được mục đích cốt lõi lâu dài. Một ban kỹ thuật ISO mới sẽ giúp đáp ứng các mục tiêu này bằng việc xây dựng các tiêu chuẩn về quản trị tổ chức.

 

Ông Dave Adamson thuộc Cơ quan tiêu chuẩn Anh, BSI, thành viên của ISO tại Vương quốc Anh, người đã đưa ra đề xuất thành lập ISO/TC 309 Quản trị tổ chức cho rằng: “Quản trị tốt sẽ làm nên thành công cho các tổ chức”. Về  ban kỹ thuật mới được thành lập này, ông nói “Ban kỹ thuật tồn tại để đảm bảo rằng các tổ chức hoàn thành mục đích một cách thành công thay mặt cho những người mà các tổ chức này chịu trách nhiệm. Ví dụ, điều này có nghĩa là tổ chức xác định rõ mục đích và giá trị của mình đối với bên liên quan, hoặc là minh bạch về cách họ điều hành doanh nghiệp.”

 

Ông Adamson tin rằng mọi người đều có thể hưởng lợi từ ban kỹ thuật ISO mới. “Chẳng hạn như, tiêu chuẩn đầu tiên có thể đưa ra các nguyên tắc và định hướng ở cấp cao về cách thiết lập một hệ thống quản trị hiệu quả có thể áp dụng cho các tổ chức thuộc mọi quy mô, từ doanh nghiệp đa quốc gia lớn nhất cho tới doanh nghiệp nhỏ một thành viên. Các tiêu chuẩn do ISO/TC 309 xây dựng cũng có thể hữu ích cho các nhà quản lý để sử dụng như công cụ hỗ trợ chính sách công.”

 

Ban kỹ thuật ISO mới, do BSI đảm nhiệm vai trò thư ký, sẽ củng cố thực hành tốt cho việc quản trị hiệu quả hoạt động của tổ chức nhờ việc xây dựng các tiêu chuẩn cho tất cả các khía cạnh của quản trị, bao gồm cả định hướng, sự kiểm soát và trách nhiệm giải trình. Điều này giúp tổ chức chứng minh sự cam kết với các bên liên quan thông qua bằng chứng và báo cáo, đồng thời khuyến khích tổ chức quản lý đưa ra những quyết định đúng đắn, duy trì các mục đích và giá trị của tổ chức cũng như đạt được các mục tiêu của tổ chức.

 

Ngoài tiêu chuẩn tổng quan về quản trị, ban kỹ thuật cũng đang xem xét xây dựng các tiêu chuẩn về rò rỉ thông tin, nghĩa vụ tuân thủ và tham nhũng. Với trách nhiệm trước đó đối với ISO 37001 về hệ thống quản lý chống hối lộ và ISO 19600 về hệ thống quản lý nghĩa vụ tuân thủ, ban kỹ thuật sẽ khai thác kiến thức, kinh nghiệm từ nhóm các chuyên gia đã tham gia xây dựng các tiêu chuẩn trên.

 

Ông Adamson hi vọng rằng công việc này sẽ đáp ứng các mục tiêu của Mục tiêu phát triển bền vững thứ 16 của Liên Hợp Quốc, về thúc đẩy hòa bình, công bằng và các thể chế vững mạnh bằng việc tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, cũng như định hướng và sự kiểm soát tốt tổ chức.

 

Cuộc họp đầu tiên của ban kỹ thuật được tổ chức vào giữa tháng 11 năm 2016 tại Luân đôn và đã có 38 nước bày tỏ sự quan tâm, mong muốn tham gia. Đặc biệt, ông Adamson kết luận: “Thật đáng khích lệ khi trong đó có một số quốc gia đang phát triển cam kết cung cấp nhân sự lãnh đạo thông qua quan hệ đối tác song đôi, bao gồm các nước như Trung Quốc, Nigeria và Malaysia.”

 

(Nguồn: ISO)