Ban kỹ thuật

Tiêu chuẩn ISO 8124-1 An toàn đồ chơi đã có phiên bản 2018 Tiêu chuẩn ISO 8124-1 An toàn đồ chơi đã có phiên bản 2018

Phiên bản lần thứ năm của ISO 8124-1, An toàn đồ chơi - Phần 1: Các khía cạnh an toàn liên quan đến tính chất cơ học và vật lý vừa mới được công bố. Tiêu chuẩn mới được cập nhật nội dung để bảo đảm bao trùm các ...

Thông báo bán thanh lý tài sản Thông báo bán thanh lý tài sản

Thực hiện việc thanh lý tài sản cũ, hỏng, không còn nhu cầu sử dụng của đơn vị năm 2018, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam sẽ tiến hành bán thanh lý một số tài sản.

Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ năm 2018 Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ năm 2018

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam thông báo về kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo thuộc Chương trình Quốc gia Năng suất Chất lượng trong năm 2018.

5 thành phố thông minh nhất thế giới 5 thành phố thông minh nhất thế giới

Dựa trên nhiều tiêu chí, công ty nghiên cứu thị trường Juniper Reserach đã chọn ra 5 thành phố thông minh nhất thế giới bao gồm Singapore, Barcelona, Luân Đôn, San Francisco và Oslo.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về ...

Năm 2017, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã phối hợp với Ban kỹ thuật TCVN/TC/F3/SC1 Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ để biên soạn và trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và ...

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về ...

Góp ý cho dự thảo QCVN 8:2018/BKHCN về khí ...

Thực hiện kế hoạch soát xét QCVN 8:2012/BKHCN về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), Bộ KH&CN xin gửi đến quý cơ quan, doanh nghiệp dự thảo sửa đổi để xin ý kiến góp ...

Góp ý cho dự thảo QCVN 8:2018/BKHCN về khí ...

Góp ý cho dự thảo QCVN 1:2015/BKHCN về Xăng, ...

Thực hiện kế hoạch soát xét QCVN 1:2015/BKHCN về Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học, Bộ KH&CN xin gửi đến quý cơ quan, doanh nghiệp dự thảo sửa đổi để xin ...

Góp ý cho dự thảo QCVN 1:2015/BKHCN về Xăng, ...