Đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa năm 2016

Ngày

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của Việt Nam từ nay đến 2020, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam được giao chủ trì nhiệm vụ: "Đào tạo kỹ năng xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế cho các cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa năm 2016".

Theo đó, trong năm 2016, Viện sẽ tổ chức 05 khóa cho các nhóm đối tượng tiêu chuẩn hóa sau:

  • Quản lý chất lượng và đánh giá sự phù hợp;
  • Hóa chất, khoáng sản, xây dựng;
  • Sản phẩm tiêu dùng;
  • Môi trường;
  • Cơ khí, luyện kim.

Mục tiêu chính:

  • Cập nhật thông tin, trang bị kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng trong xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế;
  • Đáp ứng yêu cầu quy định trong Quyết định 22/QĐ-BKHCN của Bộ KHCN về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kỹ thuật TCQG (đối với các thành viên BKT).

Vừa qua, khóa đào tạo đầu tiên dành cho các thành viên Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia và các cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa liên quan đến lĩnh vực quản lý chất lượng và đánh giá sự phù hợp đã được tổ chức thành công.

Dự kiến trong nửa cuối tháng 8, tháng 9 và tháng 10 các khóa đào tạo tương tự sẽ được tiếp tục tổ chức cho các đối tượng thuộc các lĩnh vực nêu trên. 

Các thành viên Ban kỹ thuật cũng như các cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa liên quan có nhu cầu tham dự có thể liên hệ với Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam để biết thêm chi tiết.

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Nghiệp vụ TCCL - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam - Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04 37567110. Fax: 04 38361 771. Email: htqt@vsqi.gov.vn

 


Hội thảo tập huấn ISO 9001:2015

Vừa qua, trong khuôn khổ hỗ trợ của Dự án Thúc đẩy thương mại thông qua tiêu chuẩn hóa cho các nước Nam và Đông Nam Châu Á (Dự án SESA), Viện Tiêu chuẩn ...

Hội thảo tập huấn ISO 9001:2015

Đào tạo tư vấn, hướng dẫn xây dựng, áp ...

Đào tạo tư vấn, hướng dẫn xây dựng, áp ...

Thông báo đào tạo

Trong khuôn khổ chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” Viện TCCL VN phối hợp với Cục Chế ...

Thông báo đào tạo