Đào tạo tư vấn, hướng dẫn xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh Vật liệu xây dựng

Ngày

Trong khuôn khổ chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” Viện TCCLVN phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Phúc, Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng tổ chức “Khóa Đào tạo tư vấn, hướng dẫn xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh Vật liệu xây dựng”.  

Đại biểu tham dự hội nghị gồm các đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách hoạt động tiêu chuẩn/quản lý chất lượng của các công ty sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn Vĩnh Phúc, Hà Nội, Phú Thọ, Hải Dương... Và các đại biểu đến từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Phúc.    

Khóa đào tạo cung cấp tổng quan hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực vật liệu xây dựng; Hướng dẫn doanh nghiệp triển khai hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và tuân thủ các quy định hiện hành. Khóa đào tạo cũng cung cấp thông tin hướng dẫn công bố hợp chuẩn, hợp quy cho vật liệu xây dựng.

Thời gian:  Bắt đầu từ 08h00 ngày 30/9/2016. (2 ngày)

Địa điểm:  TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: pqminh@tcvn.gov.vn

 

                                                


Hội thảo tập huấn ISO 9001:2015

Vừa qua, trong khuôn khổ hỗ trợ của Dự án Thúc đẩy thương mại thông qua tiêu chuẩn hóa cho các nước Nam và Đông Nam Châu Á (Dự án SESA), Viện Tiêu chuẩn ...

Hội thảo tập huấn ISO 9001:2015

Đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho các cán ...

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của Việt Nam từ nay đến 2020, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam được giao chủ ...

Đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho các cán ...

Thông báo đào tạo

Trong khuôn khổ chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” Viện TCCL VN phối hợp với Cục Chế ...

Thông báo đào tạo