• World Standards Day 2019

  World Standards Day 2019

  Each year on 14 October, the members of the IEC, ISO and ITU celebrate World Standards Day, which is a means of paying ...

  Read More

 • Chính thức vận hành Cổng thông tin quản lý Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN)

  Chính thức vận hành Cổng thông tin quản lý ...

  Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (VSQI) chính thức vận hành Cổng thông tin quản lý Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) từ ...

  Read More

 • World City Day - Change the world with standards

  World City Day - Change the world with standards

  Tình trạng đô thị hóa ngày càng gia tăng trên toàn thế giới có nghĩa là cuộc sống đô thị sẽ là tương ...

  Read More

 • Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018

  Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và ...

  Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018 ...

  Read More

 • Training course for National quality award assessors

  Training course for National quality award assessors

  Training course for National quality award assessors

  Read More

News