• Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

  Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ...

  “Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức ...

  Read More

 • World Standards Day 2018

  World Standards Day 2018

  Each year on 14 October, the members of IEC, ISO and ITU celebrate World Standards Day, which is a means of paying tribute ...

  Read More

 • Chính thức vận hành Cổng thông tin quản lý Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN)

  Chính thức vận hành Cổng thông tin quản lý ...

  Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (VSQI) chính thức vận hành Cổng thông tin quản lý Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) từ ...

  Read More

 • RID – Registered Application Provider Identifier

  RID – Registered Application Provider Identifier

  The first Registered Application Provider Identifier (RID) has been issued to a Vietnam application provider in 5 December 2017. RID will be ...

  Read More

 • World Standard Day 14-10

  World Standard Day 14-10

  Ngày 14-10 hằng năm đã được lựa chọn là ngày Tiêu chuẩn thế giới. Đây là ngày hội truyền thống của những người ...

  Read More

News