• World Standards Day 14-10-2020

  World Standards Day 14-10-2020

  World Standards Day 14-10-2020

  Read More

 • World Standards Day 2021: Standards for SDGs – Our shared vision for a better world

  World Standards Day 2021: Standards for SDGs – Our ...

  Each year on 14 October, the members of the IEC, ISO and ITU celebrate World Standards Day, which is a means of paying ...

  Read More

 • VIET NAM SCIENCE AND TECHNOLOGY DAY 18-5

  VIET NAM SCIENCE AND TECHNOLOGY DAY 18-5

  Thông điệp của Ngày Khoa học và Công nghệ năm nay: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy ...

  Read More

 • World Standards Day 14-10-2020

  World Standards Day 14-10-2020

  Protecting the planet with standards

  Read More

 • COVID-19

  COVID-19

  Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đăng tải trên cổng thông tin của Viện các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và các ...

  Read More

News