IEC, IEEE và KATS phát động cuộc thi “Những thách thức tương lai của tiêu chuẩn hóa"

On