In bài viết: Tổng cục TCĐLCL hỗ trợ đo lường thử nghiệm thành công máy thở do Vingroup sản xuất
On 01/05/2020

Tổng cục TCĐLCL hỗ trợ đo lường thử nghiệm thành công máy thở do Vingroup sản xuất

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/tong-cuc-tcdlcl-ho-tro-do-luong-thu-nghiem-thanh-cong-may-tho-do-vingroup-san-xuat-a270