Hội thảo tập huấn ISO 9001:2015

Ngày

Vừa qua, trong khuôn khổ hỗ trợ của Dự án Thúc đẩy thương mại thông qua tiêu chuẩn hóa cho các nước Nam và Đông Nam Châu Á (Dự án SESA), Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã tổ chức khóa đào tạo cập nhật thông tin về tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Mục đích của khóa tập huấn nhằm giới thiệu và phân tích, đánh giá những thay đổi của phiên bản năm 2015 so với các phiên bản ISO 9001 được ban hành trước đây.

Vừa qua, trong khuôn khổ hỗ trợ của Dự án Thúc đẩy thương mại thông qua tiêu chuẩn hóa cho các nước Nam và Đông Nam Châu Á (Dự án SESA), Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã tổ chức khóa đào tạo cập nhật thông tin về tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Mục đích của khóa tập huấn nhằm giới thiệu và phân tích, đánh giá những thay đổi của phiên bản năm 2015 so với các phiên bản ISO 9001 được ban hành trước đây.

Trải qua nhiều lần soát xét, sửa đổi kể từ năm 1987, tiêu chuẩn ISO 9001 đã có các phiên bản năm 1994, 2000 và 2008. Phiên bản năm 2015 có thể được coi là lần soát xét với nhiều thay đổi nhất của tiêu chuẩn này.

Tại hội nghị, các tham dự viên đã được cung cấp những thông tin vô cùng hữu ích về phiên bản tiêu chuẩn hiện hành, những thay đổi về bố cục, nội dung, các yêu cầu cụ thể, bao gồm các cả những thay đổi về các thuật ngữ, cách diễn đạt, câu từ.

Phiên bản tiêu chuẩn mới được đánh giá là có nhiều điểm ưu việt như: thuận lợi trong việc tích hợp với các hệ thống quản lý khác; dễ dàng kết hợp các công cụ quản lý, cải tiến như SWOT, mô hình 6-sigma, sản xuất tinh gọn, kaizen...

Lưu ý về thời điểm bắt buộc chuyển đổi theo phiên bản 2015

Theo hướng dẫn của Diễn đàn các tổ chức công nhận quốc tế (IAF), các tổ chức, doanh nghiệp đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có 03 năm tính từ ngày 15/9/2015 - ngày ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Điều này có nghĩa là giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 chỉ được cấp kể từ ngày 15/9/2015 và mọi giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sẽ hết hiệu lực sau ngày 14/9/2018.

Lưu ý đối với các tổ chức, doanh nghiệp

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trước ngày 15/9/2015:

- Giấy chứng nhận vẫn còn nguyên giá trị hiệu lực cho tới hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận.

- Trong thời hạn hiệu lực nêu trên, các tổ chức, doanh nghiệp có thể đăng ký để được chứng nhận chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào bất kỳ thời điểm nào. Các tổ chức, doanh nghiệp có thể lựa chọn để được đánh giá chuyển đổi trong lần đánh giá giám sát, đánh giá chứng nhận lại hoặc thông qua một cuộc đánh giá chuyển đổi riêng.

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp được chứng nhận trong khoảng thời gian chuyển đổi từ 15/9/2015 đến hết 14/9/2018:

-  Các tổ chức, doanh nghiệp có thể lựa chọn chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 hoặc tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Tuy nhiên, nếu lựa chọn chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9008 thì giấy chứng nhận sẽ chỉ có hiệu lực tối đa đến hết ngày 14/9/2018.

-  Trong thời gian chuyển đổi nêu trên, sau khi đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, các tổ chức, doanh nghiệp có thể lựa chọn để chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 như hướng dẫn ở phần trên.

Đối với các tổ chức được chứng nhận sau ngày 14/9/2018:

-  Mọi hoạt động đánh giá chứng nhận sau thời điểm này đều phải theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

-  Mọi giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sau thời điểm này đều bị hủy bỏ.


Đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho các cán ...

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của Việt Nam từ nay đến 2020, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam được giao chủ ...

Đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho các cán ...

Đào tạo tư vấn, hướng dẫn xây dựng, áp ...

Đào tạo tư vấn, hướng dẫn xây dựng, áp ...

Thông báo đào tạo

Trong khuôn khổ chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” Viện TCCL VN phối hợp với Cục Chế ...

Thông báo đào tạo