ISO 31000

Ngày

HỆ THỐNG QUẢN LÝ RỦI RO

 

 

1. ISO 31000 là gì?

Tổ chức/doanh nghiệp ở mọi loại hình, dù lớn hay nhỏ, đều phải đối mặt với các tác động cả bên trong và bên ngoài làm cho doanh nghiệp không chắc chắn liệu có đạt được mục tiêu hay không và khi nào sẽ đạt được mục tiêu. Tác động của sự không chắc chắn này lên các mục tiêu của doanh nghiệp được gọi là Rủi ro – Risk.

Mọi hoạt động trong doanh nghiệp đều tiềm ẩn xảy ra rủi ro. Do vậy doanh nghiệp cần phải quản lý rủi ro (Risk Management) bằng cách xác định, phân tích và đánh giá xem liệu có cần thực hiện biện pháp xử lý rủi ro để loại trừ hoặc hạn chế tới mức thấp nhất các tác động đối với doanh nghiệp. Quản lý rủi ro có thể được áp dụng cho toàn bộ tổ chức, ở nhiều lĩnh vực và cấp độ, tại mọi thời điểm, cũng như cho các chức năng, dự án và hoạt động cụ thể.

Tiêu chuẩn ISO 31000 Quản lý rủi ro – Nguyên tắc và hướng dẫn ban hành đưa ra các nguyên tắc và hướng dẫn chung về quản lý rủi ro. Tiêu chuẩn có thể áp dụng cho mọi loại hình tổ chức/doanh nghiệp để quản lý mọi loại hình rủi ro, bất kể bản chất, có hệ quả tích cực hay tiêu cực. Phương pháp tiếp cận chung mô tả trong tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc và hướng dẫn để quản lý mọi loại hình rủi ro một cách hệ thống, minh bạch và đáng tin cậy trong mọi lĩnh vực và hoàn cảnh.

 

2. Đối tượng áp dụng

Tiêu chuẩn ISO 31000 áp dụng đối với mọi tổ chức/doanh nghiệp có nhu cầu xác định và kiểm soát các tác động nhằm hạn chế xảy ra rủi ro đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ…

 

3. Lợi ích

- Chủ động xác định và xử lý các rủi ro có thể xảy ra nhằm hạn chế tác động xấu tới hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp;

- Tăng cường khả năng đạt được các mục tiêu đã hoạch định;

- Nâng cao sự tin tưởng của các bên có liên quan đối với hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp.

 

VSQI là một tổ chức tư vấn ISO chuyên nghiệp hàng đầu trong việc triển khai xây dựng các hệ thống quản lý như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 31000...

Với đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm và quá trình hoạt động thực tiễn phong phú, chúng tôi cam kết mang đến cho Quý Doanh nghiệp dịch vụ tư vấn nhanh chóng, hiệu quả, với chi phí hợp lý và tư vấn các biện pháp cần thiết để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 31000 tùy theo điều kiện của Doanh nghiệp như sau:

- Tư vấn các kiến thức chung về tiêu chuẩn và xác định phạm vi áp dụng

- Tư vấn lập Ban chỉ đạo dự án

- Tư vấn đánh giá thực trạng của tổ chức so với các yêu cầu của tiêu chuẩn

- Tư vấn huấn luyện, đào tạo nội bộ nhân viên về quản lý rủi ro

- Tư vấn thiết lập hệ thống tài liệu theo ISO 31000

- Tư vấn triển khai quản lý rủi ro ISO 31000

- Tư vấn đánh giá chứng nhận quản lý rủi ro ISO 31000

- Tư vấn duy trì quản lý rủi ro ISO 31000.

 

 

Liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ:

Phòng Dịch vụ Khoa học Công nghệ

Điện thoại: 04.37917 510

Email:  info@vsqi.gov.vn