Kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) bổ sung năm 2017

Ngày

Ngày 28 tháng 7 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 1999/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) bổ sung năm 2017.

 

Theo Quyết định này có 84 TCVN được phê duyệt thuộc các lĩnh vực, nhóm sản phẩm sau:

1) Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: bảo vệ thực vật; thú ý; thủy lợi; thủy sản; quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, muối; lâm nghiệp.

2) Bộ Y tế: sửa và sản phẩm sữa

3) Bộ Khoa học và Công nghệ: nông nghiệp hữu cơ; tiết kiệm năng lượng; thép và sản phẩm thép; thực phẩm; môi trường không khí; chất lượng nước; chất lượng đất; bao bì tái chế; cửa hàng khí dầu mỏ; ống nhựa PVC-U; thiết bị tích điện; cọc ống bê tông gia cố nền đất yếu.

Xem chi tiết danh mục TCVN.


Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật