Lấy ý kiến cho dự thảo QCVN về Đồ chơi trẻ em

Ngày

Thực hiện kế hoạch sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em, Bộ Khoa học và Công nghệ xin gửi tới Quý cơ quan/Ông/Bà dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em.

 

Các cơ quan, cá nhân có thể tải nội dung dự thảo và công văn xin ý kiến tại đây.


Mọi ý kiến góp ý cho dự thảo xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam) trước ngày 3/12/2017 theo địa chỉ sau:   


Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 5 - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam,
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.38361462        Email: info@vsqi.gov.vn – phongtc5@gmail.com