Lấy ý kiến cho dự thảo QCVN về Khí thiên nhiên

Ngày

Thực hiện Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 về Kinh doanh khí của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí, Bộ Khoa học và Công nghệ xin gửi tới Quý cơ quan/Ông/Bà dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khí thiên nhiên.

 

Các cơ quan, cá nhân có thể tải nội dung dự thảo, thuyết minh và công văn xin ý kiến tại đây.

 

Mọi ý kiến góp ý cho dự thảo xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam) trước ngày 23/11/2017 theo địa chỉ sau:   

 

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam,

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.8361467        Email: info@vsqi.gov.vn