Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN ISO 22000:2018 và Dự thảo Quy phạm thực hành chế biến nước mắm

Ngày

Thực hiện Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2018, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam gửi tới các tổ chức, cá nhân quan tâm để lấy ý kiến góp ý cho các dự thảo TCVN sau:

 

1.  Dự thảo TCVN ISO 22000:2018 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm

Tải nội dung dự thảo tại đây. Thời hạn góp ý: 15/9/2018.

 

2. Dự thảo Quy phạm thực hành chế biến nước mắm 

Tải nội dung dự thảo tại đây. Thời hạn góp ý: 15/10/2018.

 

Ý kiến góp ý cho các dự thảo xin gửi về Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam theo địa chỉ sau:  

 

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4 - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam,

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3756.4605        Email: tc4tcvn@yahoo.com