Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về nông nghiệp hữu cơ

Ngày

Năm 2017, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã phối hợp với Ban kỹ thuật TCVN/TC/F3/SC1 Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ để biên soạn và trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về nông nghiệp hữu cơ:

 

+ TCVN 11041-1:2017 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ;

+ TCVN 11041-2:2017 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 2: Trồng trọt hữu cơ;

+ TCVN 11041-3:2017 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ;

+ TCVN 12134:2017 Nông nghiệp hữu cơ – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận.

 

Theo Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2018, Ban kỹ thuật TCVN/TC/F3/SC1 đã biên soạn 04 dự thảo TCVN về sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đặc thù, bao gồm:

 

  • DT TCVN 11041-5:2018, Nông nghiệp hữu cơ – Phần 5: Gạo hữu cơ;
  • DT TCVN 11041-6:2018, Nông nghiệp hữu cơ – Phần 6: Chè hữu cơ;
  • DT TCVN 11041-7:2018, Nông nghiệp hữu cơ – Phần 7: Sữa hữu cơ;
  • DT TCVN 11041-8:2018, Nông nghiệp hữu cơ – Phần 8: Tôm hữu cơ.

Các tổ chức, cá nhân quan tâm có thể tải nội dung công văn xin ý kiến và các dự thảo tại đây.

 

Mọi ý kiến góp ý cho các dự thảo xin gửi về Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam trước ngày 15/9/2018 theo địa chỉ sau:  

 

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4 - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam,

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3756.4605        Email: tc4tcvn@yahoo.com