Nâng cao vai trò của phụ nữ trong hoạt động tiêu chuẩn hóa

Ngày

Bình đẳng xã hội chỉ là một trong số hàng ngàn lĩnh vực mà Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO mong muốn hướng tới và, ngày hôm nay, trong Ngày Quốc tế Phụ nữ, ISO cam kết sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa điều này.

 

Cách đây một trăm năm, phụ nữ ở hầu hết các quốc gia không được phép tham gia bỏ phiếu, lái xe, mua bất động sản hoặc làm việc trong nhiều ngành công nghiệp. Mặc dù hiện nay xã hội đã có nhiều tiến bộ nhưng khoảng cách về bình đẳng giới vẫn còn tồn tại.

 

Theo một báo cáo năm 2017 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, vẫn có sự khác biệt trên bình diện toàn cầu về bình đẳng giới là 32% (https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017).

 

Ngày Quốc tế Phụ Nữ công nhận sự đóng góp của phụ nữ đối với xã hội và tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức về quyền và sự bình đẳng của phụ nữ.

 

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO tin rằng phụ nữ không chỉ đóng góp giá trị cho sản phẩm, dịch vụ và hệ thống thúc đẩy xã hội của chúng ta mà còn xứng đáng có tiếng nói ngang bằng trong sự phát triển.

 

Tổng thư ký ISO Sergio Mujica cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là khuyến khích sự đại diện bình đẳng trong tiêu chuẩn hóa, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế ISO và làm cho chúng phù hợp hơn với phụ nữ trên toàn thế giới. Chúng tôi dự định thúc đẩy tầm quan trọng của sự tham gia của phụ nữ trong gia đình ISO."

 

Đây là lý do tại sao ISO đã tham gia vào một tổ chức lớn khác trong việc cam kết trở thành International Gender Champion, như là một phần của một mạng lưới lãnh đạo nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong quản lý điều hành.

(Nguồn: ISO)