Nền tảng đột phá mới nhờ quản lý đổi mới tốt hơn

Ngày

Đổi mới là thiết yếu cho sự thành công trong kinh doanh. Đổi mới là để theo kịp sự cạnh tranh thông qua các sản phẩm, dịch vụ mới hoặc cách thức thực hiện. Bộ tiêu chuẩn quốc tế mới giúp các tổ chức tối đa hóa quy trình quản lý đổi mới và tận dụng tốt nhất tất cả các ý tưởng sáng giá của mình.

 

Đổi mới không có nghĩa là công nghệ mới sáng chói hay phát minh thay đổi cuộc sống. Nó có thể có nghĩa là tìm ra một cách tốt hơn để thực hiện mọi thứ hoặc sửa đổi các sản phẩm theo thời gian dẫn đến những cải tiến dài hạn đáng kể. Tuy vậy, việc khai thác những ý tưởng và cải tiến này đòi hỏi phải có chiến lược hợp lý để đảm bảo chúng hoạt động tốt nhất.

 

Bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 56000 mới nhằm cung cấp cho các tổ chức các hướng dẫn và quy trình cho phép họ tận dụng tối đa các dự án đổi mới của mình. ISO 56003, Quản lý đổi mới - Công cụ và phương pháp cho quan hệ đối tác đổi mới - Hướng dẫn, cung cấp cách tiếp cận có cấu trúc cho các tổ chức muốn tham gia vào quan hệ đối tác đổi mới với một tổ chức khác. Tiêu chuẩn giúp họ không chỉ quyết định xem việc hợp tác với các tổ chức khác trong dự án đổi mới của họ có thích đáng hay không, mà còn làm thế nào để chọn đúng đối tác, gắn kết các đối tác và thống nhất sự thông hiểu chung. Tiêu chuẩn cũng đưa ra hướng dẫn về cách tốt nhất để phân công vai trò và trách nhiệm cũng như áp dụng các quy trình quản trị hiệu quả.

 

Báo cáo kỹ thuật ISO/TR 56004, Đánh giá quản lý đổi mới - Hướng dẫn, sẽ giúp các tổ chức xem xét hiệu quả các quy trình quản lý đổi mới của họ, để có thể liên tục cải thiện chúng và thực hiện tốt hơn nữa. Ngoài ra, ISO 56002 sắp được công bố, Quản lý đổi mới - Hệ thống quản lý đổi mới - Hướng dẫn, sẽ đưa ra các hướng phát triển, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý đổi mới trên thực tế.

 

Bà Alice de Casanove, Trưởng ban kỹ thuật ISO, chịu trách nhiệm biên soạn các tiêu chuẩn này, cho biết: quản lý đổi mới hiệu quả cho phép các tổ chức thực sự phát triển, bằng cách tận dụng kiến ​​thức và sự sáng tạo của chính con người của tổ chức và những người mà họ hợp tác. Đổi mới không chỉ là phát minh lớn, đó là khả năng của một tổ chức trong việc phát hiện và ứng phó với các điều kiện thay đổi trong môi trường tổ chức, đáp ứng với các cơ hội mới và tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có.

 

Theo cách này, những ý tưởng mới lớn mà chúng ta thấy thường xuất hiện do kết quả của rất nhiều ý tưởng và thay đổi nhỏ đã được thực hiện và xây dựng. Các tiêu chuẩn này giúp các tổ chức thực hiện điều đó bằng cách cung cấp các quy trình và hướng dẫn thực hành tốt nhất giúp họ nắm bắt thông tin đúng và sử dụng nó một cách hiệu quả nhất.

 

Ban kỹ thuật cũng đã phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) để chia sẻ thuật ngữ và cấu trúc chung về đổi mới. Do đó, các định nghĩa về “đổi mới” và “quản lý đổi mới” khi xuất hiện trong các tiêu chuẩn chính là những định nghĩa được sử dụng trong Sổ tay hướng dẫn Oslo của OECD: Hướng dẫn thu thập và giải thích dữ liệu đổi mới, là nguồn hướng dẫn quốc tế trước nhất cho việc thu thập và sử dụng dữ liệu về các hoạt động đổi mới trong ngành công nghiệp.

 

Các tiêu chuẩn ISO 56003:2019 và ISO/TR 56004:2019 do Ban kỹ thuật ISO/TC 279 Quản lý đổi mới xây dựng, với ban thư ký là Cơ quan tiêu chuẩn Pháp - AFNOR.

 

Nguồn: ISO