Ngày Công nghệ Thông tin 2016

Ngày

Ngày 15/12/2016, Ngày CNTT 2016 (IT Day) đã được tổ chức tại Hà Nội.

 

IT Day là diễn đàn khoa học công nghệ thường niên của giới nghiên cứu, lãnh đạo, quản lý và chuyên gia công nghệ nhằm cập nhật thông tin và định hướng phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi ngành, lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội.

Ngày Công nghệ thông tin 2016 với chủ đề “Hạ tầng thông tin quốc gia và Thành phố thông minh”, nhằm thảo luận, cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn, cập nhật các xu hướng công nghệ mới, đặc biệt là vấn đề chuẩn hóa trong xây dựng, phát triển hạ tầng thông tin quốc gia và các thành phố thông minh, góp phần đảm bảo hiện đại, hiệu quả, tránh lãng phí.

Viện Khoa học Công nghệ VINASA đại diện cho 05 Viện đồng phối hợp tổ chức:

  • Viện Khoa học & Công nghệ VINASA - Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin VN (VSTI)
  • Viện Công nghiệp Phần mềm & Nội dung số Việt Nam - Bộ Thông tin & Truyền thông (NISCI)
  • Viện Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội (ITI)
  • Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (VSQI) - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học & Công nghệ
  • Viện Công nghệ Thông tin & Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội (SoICT)

Các nội dung được trao đổi bao gồm:

- Hạ tầng thông tin – Khái niệm và Quy hoạch, do TS. Nguyễn Việt Hải, Phó Viện trưởng Viện KHCN VINASA trình bày: trao đổi những thông tin liên quan đến Hạ tầng thông tin (khái niệm, cấu trúc, quy hoạch...)

- Nền tảng kết nối thành phố thông minh bằng phần mềm, do TS. Hoàng Lê Minh, Viện trưởng Viện Công nghiệp Phần mềm & Nội dung số, Bộ Thông tin & Truyền thông trình bày: trao đổi những thông tin liên quan đến tầm quan trọng của hạ tầng CNTT trong quy hoạch thành phố thông minh

- Chuẩn trong xây dựng đô thị thông minh, do ThS. Nguyễn Nam Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày: trao đổi về vấn đề chuẩn hóa về đô thị thông minh trên thế giới và sự cần thiết áp dụng tiêu chuẩn cho đô thị thông minh tại Việt Nam

- Giao thông trong đô thị thông minh, do TS. Hồ Đức Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT, Bộ Giao thông Vận tải trình bày: trao đổi về các ứng dụng ITS trong lĩnh vực giao thông

- Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, do TS. Lê Thái Hỷ, Nguyên Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông Tp Hồ Chí Minh, Thành viên thường trực Ban điều hành Đề án Đô thị thông minh, Tp Hồ Chí Minh trình bày: trao đổi về thực trạng và sự cần thiết xây dựng thành phố thông minh tại TP.HCM

- Thực tiễn triển khai và định hướng xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng, do TS. Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông Thành phố Đà Nẵng trình bày: trao đổi về thực tiễn và định hướng phát triển đô thị thông minh, phát triển bền vững của TP.Đà Nẵng

- Những vấn đề an toàn thông tin trong hạ tầng công nghệ thông tin của thành phố thông minh, do TS. Đinh Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện CNTT, Đai học Quốc gia Hà Nội trình bày: trao đổi về các vấn đề đáng quan tâm về công nghệ trong lĩnh vực CNTT của đô thị thông minh: IoT (Internet vạn vật), triển khai 4G/5G, Cloud Computing (điện toán đám mây), Big Data (Dữ liệu lớn), SDN và ICN…