Số lượng áp dụng các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý liên tục gia tăng

Ngày

Theo số liệu mới nhất từ cuộc khảo sát của ISO, số chứng chỉ hợp lệ đối với các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý ISO (MSS) đã tăng 8% vào năm 2016 so với năm 2015.


Khảo sát của ISO là cuộc khảo sát thực hiện hàng năm về các chứng nhận hợp lệ cho các tiêu chuẩn hệ thống quản lý của ISO do các tổ chức chứng nhận được công nhận trên toàn thế giới cấp. Kết quả khảo sát cung cấp bức tranh tổng quan về số lượng chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hiện có.

 

Tổng số 1 643 523 giấy chứng nhận hợp lệ đã được ghi nhận đối với 9 tiêu chuẩn về hệ thống quản lý so với 1 520 368 vào năm 2015 (tăng 8%), cộng thêm 834 giấy chứng nhận bổ sung cho hai tiêu chuẩn mới đưa vào khảo sát, nâng tổng số năm 2016 lên 1 644 357.

 

Các tiêu chuẩn phổ biến như hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu, và ISO 14001, Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng đã tăng tương ứng 7% và 8% với 1 106 356 và 346 189 giấy chứng nhận được ban hành, trong khi các bổ sung gần đây cho khảo sát, như ISO 50001 về quản lý năng lượng và ISO/IEC 27001 về an ninh thông tin, lần lượt tăng 69% và 21%, bao gồm 20 216 và 33 290 chứng chỉ trên toàn thế giới.

 

Đối với các phiên bản ISO 9001 và ISO 14001 năm 2015, nội dung khảo sát đưa ra các bảng riêng biệt để cho biết có bao nhiêu tổ chức được chứng nhận đã thực hiện việc nâng cấp chứng chỉ của họ theo các phiên bản mới nhất.

 

ISO 28000, Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn cho chuỗi cung ứng, và ISO 39001, Hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng - theo dữ liệu lấy từ các nguồn được công nhận cũng được bao gồm trong kết quả khảo sát.

 

Do ISO không thực hiện việc chứng nhận, các số liệu khảo sát của ISO thể hiện số chứng chỉ hợp lệ được báo cáo cho ISO bởi các tổ chức chứng nhận được công nhận tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2016.

 

Xem bản tổng hợp và kết quả đầy đủ trên trang Khảo sát ISO.

 

(Nguồn ISO)