Sổ tay hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn mới giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa quản lý tốt hiệu quả sử dụng nước

Ngày

Nước sạch là điều thiết yếu cho cuộc sống và là một trong những nguồn tài nguyên quý giá nhất của con người, nhưng khoảng 40 % dân số thế giới hiện không có đủ nước sạch để sử dụng. Song song với đó, con người là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình khi hơn 80% nước thải sinh ra từ sinh hoạt, đời sống xã hội đang chảy ngược trở lại hệ sinh thái mà không được xử lý hoặc tái sử dụng.

 

Vấn đề này đã được công nhận rộng rãi và đó cũng là lý do vì sao vấn đề đặc trưng nước được chú trọng trong nhiều nội dung của Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc, các quốc gia và doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng nhằm hạn chế sử dụng nước. Tuy nhiên, để làm được điều này, trước hết chúng ta phải có khả năng đo lường được nó.

 

Cuốn sổ tay mới của ISO, Quản lý môi trường – Dấu vết nước – Hướng dẫn thực tiễn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), mới được xuất bản nhằm giúp đỡ tất cả các loại hình tổ chức, đặc biệt là các DNNVV, hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn ISO 14046 và tối đa hóa các lợi ích mà tiêu chuẩn này mang lại. 

 

Cuốn sổ tay này giúp các tổ chức chuẩn bị và thực hiện đánh giá dấu vết nước nhờ việc sử dụng tiêu chuẩn ISO 14046, thông qua hướng dẫn thực tế về không chỉ các điều khoản chính, mà còn cả những hướng giải thích mở.

 

ISO 14046 được xây dựng với sự tham gia của hàng ngàn cộng tác viên từ 60 quốc gia và 20 tổ chức phi chính phủ. Tiêu chuẩn cung cấp sự đồng thuận quốc tế về một ngôn ngữ chung cho tất cả các bên quan tâm và cung cấp một khuôn khổ để đo lường tác động môi trường do sử dụng nước. Trong đó, dấu vết nước là một loại đánh giá tương đối mới so với các loại hình khác như dấu vết cacbon và có rất nhiều phương pháp cho kết quả khác nhau.

 

ISO 14046:2014 đã được Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 207 Quản lý môi trường nghiên cứu, chấp nhận thành Tiêu chuẩn quốc gia mang số hiệu TCVN ISO 14046:2016 Quản lý môi trường – Dấu vết nước – Các nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn.

 

Tổ chức và cá nhân quan tâm đến tiêu chuẩn này có thể liên hệ để biết thêm chi tiết tại địa chỉ email: tieuchuan@vsqi.gov.vn; điện thoại: 024 37564269.

 

VSQI