Soát xét tiêu chuẩn ISO 50001 về quản lý năng lượng

Ngày

Cải thiện hiệu suất năng lượng và giảm các chi phí năng lượng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đối với các tổ chức trên toàn thế giới. ISO 50001 về quản lý năng lượng có thể là một công cụ đắc lực giúp các tổ chức đạt được mục tiêu này.

  

Được phát hành 5 năm trước, đến nay vai trò của ISO 50001 đã trở nên khá quan trọng. Trên thực tế, tính đến cuối năm 2014, có đến gần 7000 tổ chức được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn này.

ISO 50001, Hệ thống quản lý năng lượng - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng, đề ra các yêu cầu đối với việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải thiện một hệ thống quản lý năng lượng. Mục tiêu là cho phép một tổ chức có thể có được một cách tiếp cận mang tính hệ thống trong việc đạt được các cải thiện hiệu suất năng lượng mang tính liên tục bao gồm cả việc sử dụng và tiêu thụ năng lượng.

Sau 5 năm được ban hành, đã đến lúc soát xét lại tiêu chuẩn ISO 50001 nhằm đảm bảo tính hữu ích của nó đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp và tổ chức trên toàn thế giới. Giữa tháng 06/2016, các chuyên gia từ gần 30 quốc gia đã họp ở Stockholm, Thụy Điển để thảo luận và xúc tiến công tác soát xét.

Trong thời gian họp và nhân kỷ niệm 5 năm tiêu chuẩn ISO 50001, Viện Tiêu chuẩn Thụy Điển (SIS) và cơ quan năng lượng Thụy Điển đã phối hợp với ISO tổ chức hội nghị quốc tế nêu bật giá trị của các hệ thống quản lý năng lượng và chia sẻ các kinh nghiệm, thực hành tốt.

(Theo ISO)