THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Ngày

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2016 vào làm việc tại các đơn vị thuộc Viện với các điều kiện, số lượng, chỉ tiêu như sau:

I. Điều kiện chung

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời từ 18 đến dưới 45 tuổi;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Số lượng tuyển dụng: 12 viên chức

III. Vị trí tuyển dụng:

1. Nhân viên thủ quỹ: 01 chỉ tiêu

- Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên; Trình độ tin học văn phòng.

- Ưu tiên: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm thủ quỹ trong đơn vị sự nghiệp công lập về tiêu chuẩn hoá; Có chứng chỉ nghiệp vụ cơ sở về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

2. Nghiên cứu viên Tổng hợp – kế hoạch: 02 chỉ tiêu

- Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển: Chuyên ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật luyện kim, tốt nghiệp Đại học trở lên, Tiếng Anh trình độ C, Tin học văn phòng trình độ B.

- Ưu tiên: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập về tiêu chuẩn hoá (thẩm định và góp ý cho dự thảo tiêu chuẩn quốc gia(TCVN/quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), hồ sơ TCVN và xử lý các nội dung kỹ thuật liên quan lĩnh vực Điện, điện tử, Cơ khí, luyện kim); Có chứng chỉ nghiệp vụ cơ sở về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

3. Nghiên cứu viên Mã số mã vạch: 03 chỉ tiêu

- Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển: Chuyên ngành Công nghệ thông tin, Luật, tốt nghiệp Đại học trở lên, Tiếng Anh trình độ C, Tin học văn phòng trình độ B.

- Ưu tiên: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập về tiêu chuẩn hoá (Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mã số mã vạch và các công nghệ liên quan, tổ chức tiếp nhận và thẩm xét hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch, hồ sơ xác nhận việc sử dụng mã nước ngoài, xây dựng tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực mã số mã vạch); Có chứng chỉ nghiệp vụ cơ sở về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

4. Thư ký Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia trong các chuyên ngành: 06 chỉ tiêu

- Bao gồm: Điện tử - Viễn thông: 02 chỉ tiêu; Chế biến lâm sản: 01 chỉ tiêu; Công nghệ sinh học: 01 chỉ tiêu; Địa chất thủy văn: 01 chỉ tiêu; Công nghệ Thông tin: 01 chỉ tiêu.

- Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển: Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học trở lên, Tiếng Anh trình độ C, Tin học văn phòng trình độ B.

- Ưu tiên: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập về tiêu chuẩn hoá (tham gia lập kế hoạch, xây dựng, thẩm định và góp ý cho dự thảo tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Điện, điện tử, Gỗ và sản phẩm gỗ, Thực phẩm, Môi trường, Công nghệ thông tin); Có chứng chỉ nghiệp vụ cơ sở về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

IV.  Hình thức tuyển dụng

1. Theo hình thức xét tuyển gồm: Sơ tuyển qua hồ sơ; Kiểm tra ngoại ngữ theo vị trí tuyển dụng; Phỏng vấn.

2.  Thời gian và địa điểm tổ chức: Sẽ có thông báo cụ thể trong giấy báo dự kiểm tra ngoại ngữ và phỏng vấn.

V.  Hồ sơ dự tuyển gồm:

 1. Đơn xin dự tuyển viên chức (mẫu theo TT số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012);

 2. Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu);

 3. Bản sao giấy khai sinh;

 4. Bản sao bằng tốt nghiệp, kèm theo kết quả học tập trung bình toàn khoá và các chứng chỉ có liên quan;

 5. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan có thẩm quyền cấp;

 6. Giấy xác nhận thuộc đối tượng ưu tiên theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước (nếu có);

 7. Ảnh 4 x 6 (02 chiếc) và 2 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên lạc;

 - Các loại giấy tờ trên không cần công chứng, người dự tuyển cam kết trong đơn về tính chính xác và trung thực. Khi trúng tuyển, phải nộp bản sao có công chứng và trình văn bằng gốc để đối chiếu.

VI. Thời gian nhận hồ sơ:

- Thời gian: Từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 08 tháng 11 năm 2016 tại: Văn phòng Viện (phòng 702 Nhà A), Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thông tin chi tiết liên hệ: 04 37562807, email: vanphong@vsqi.gov.vn