Thông báo và mời tham gia khóa đào tạo e-learning

Ngày

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam từ nay đến 2020, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam sẽ tổ chức khóa đào tạo bằng hình thức trực tuyến (e-learning) về tiêu chuẩn hóa cơ sở, nâng cao nhận thức về vai trò và lợi ích của việc tham gia vào hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế. Cụ thể như sau:

 

1. Đối tượng tham dự: Cán bộ, người lao động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân quan tâm tới hoạt động tiêu chuẩn hóa. Học viên sau khi hoàn thành khóa học được cấp chứng chỉ.

2. Nội dung đào tạo: Xem chi tiết Phụ lục kèm theo.

3. Thời gian dự kiến: Từ ngày 15/08/2018  đến ngày 15/11/2018

4. Hình thức đào tạo: Học viên được cấp tài khoản, có máy tính kết nối mạng để học tại chỗ. Học viên chủ động học và hoàn thành bài kiểm tra bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian học quy định trên.

Nội dung và hướng dẫn học được gửi cho học viên trước thời gian học chính thức khoảng 10 ngày.

5. Kinh phí: Học viên được miễn phí tham dự khóa đào tạo.

 

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam trân trọng mời Quý cơ quan cử cán bộ tham dự và phối hợp giới thiệu học viên là doanh nghiệp tham gia khóa đào tạo trên.

 

Để biết thêm thông tin và đăng ký học vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

 

Phòng Nghiệp vụ TCCL, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.37567110 / 0906003699 (chị Thanh Huyền)

Email: htqt@vsqi.gov.vn; htqt_tc@tcvn.gov.vn

 


Hội thảo tập huấn ISO 9001:2015

Vừa qua, trong khuôn khổ hỗ trợ của Dự án Thúc đẩy thương mại thông qua tiêu chuẩn hóa cho các nước Nam và Đông Nam Châu Á (Dự án SESA), Viện Tiêu chuẩn ...

Hội thảo tập huấn ISO 9001:2015

Đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho các cán ...

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của Việt Nam từ nay đến 2020, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam được giao chủ ...

Đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho các cán ...

Đào tạo tư vấn, hướng dẫn xây dựng, áp ...

Đào tạo tư vấn, hướng dẫn xây dựng, áp ...