Thông tin cập nhật về Bộ tiêu chuẩn Đại lượng và đơn vị - TCVN 7870 (ISO/IEC 80000)

Ngày

Khi nào thì một kilôgam thực sự là một kilôgam? Làm thế nào để bạn đo chính xác quang phổ của ánh sáng? Làm thế nào để bạn đo chính xác nhiệt động lực học? Tính nhất quán về đại lượng và đơn vị là cần thiết để đo chính xác và chỉ có thể đạt được nếu mọi người đều sử dụng cùng một ngôn ngữ. Bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 80000 sẽ giúp thực hiện điều đó. Tại Việt Nam, từ năm 2007 đến 2010, toàn bộ 14 tiêu chuẩn thuộc bộ tiêu chuẩn quốc tế này đã được chấp nhận thành Tiêu chuẩn quốc gia mang số hiệu TCVN 7870.

 

Bộ tiêu chuẩn đưa ra các thuật ngữ, định nghĩa, các ký hiệu đề xuất, đơn vị và các thông tin quan trọng khác liên quan đến các đại lượng được sử dụng trong khoa học, kỹ thuật, đo lường và công nghiệp. Đây là một tài liệu tham khảo có giá trị cho những người viết tài liệu khoa học kỹ thuật, sách giáo khoa, tiêu chuẩn và hướng dẫn.

 

Trưởng ban ISO/TC 12, Đại lượng và đơn vị cho rằng: "Việc hài hòa đại lượng và đơn vị theo tiêu chuẩn ISO/IEC 80000 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa ra thị trường các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo.” "Với nhu cầu ngày càng tăng về đo lường thống nhất trong nhiều lĩnh vực, như thương mại toàn cầu, chế tạo, sản xuất năng lượng và sức khoẻ, điều quan trọng là chúng ta phải sửa đổi và kiểm tra các tiêu chuẩn để đảm bảo chúng phù hợp và chính xác nhất có thể và phù hợp với Hệ đơn vị quốc tế SI."

 

Bộ TCVN 7870 (ISO/IEC 80000) hỗ trợ việc hài hoà các thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu được sử dụng trong khoa học và kỹ thuật và do đó đảm bảo một ngôn ngữ thống nhất và các công thức tính, giúp làm giảm nguy cơ sai lỗi và tạo điều kiện và khuyến khích sự trao đổi thông tin giữa các nhà khoa học và kỹ sư của nhiều ngành. Bộ tiêu chuẩn ​​sẽ phục vụ hữu ích cho các cơ quan đo lường và các viện kỹ thuật, học viện, các tác giả và dịch giả về kỹ thuật, các nhà xây dựng tiêu chuẩn và nhiều lĩnh vực công nghiệp.

 

Hiện tại, một số dự thảo tiêu chuẩn đã hoàn thành giai đoạn soát xét, sửa đổi và đang trong tiến trình công bố, đó là:

 

 • ISO 80000-2, Toán học
 • ISO 80000-4, Cơ học
 • ISO 80000-5, Động lực học
 • ISO 80000-7, Ánh sáng và bức xạ
 • ISO 80000-10, Vật lý nguyên tử và hạt nhân
 • ISO 80000-12, Vật lý chất cô đặc

 

Ngoài ra, ISO 80000-9, Vật lý học và vật lý học phân tử, và ISO 80000-11, Số đặc trưng cũng đang ở giai đoạn dự thảo (DIS). Các tiêu chuẩn khác trong bộ tiêu chuẩn Đại lượng và đơn vị đang trong tiến trình soát xét và sẽ đến giai đoạn DIS vào khoảng cuối năm 2017 là:

 

 • ISO 80000-1, Quy định chung
 • ISO 80000-3, Không gian và thời gian
 • IEC 80000-6, Điện từ
 • ISO 80000-8, Âm học
 • IEC 80000-13, Khoa học và Công nghệ thông tin

 

Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 12 Đại lượng và đơn vị đo của Việt Nam cũng đang trong quá trình nghiên cứu, cập nhật, thay thế dần bộ TCVN 7870 theo hướng chấp nhận các phần tương ứng của bộ ISO/IEC 80000. Kế hoạch thực hiện dự kiến trong năm 2018-2019, sau khi ISO hoàn thiện việc soát xét trọn bộ phiên bản cũ.

 

(VSQI)