Tiêu chuẩn hệ thống quản lý mới dành cho các tổ chức giáo dục

Ngày

Giáo dục không chỉ là một quyền cơ bản mà còn là một phần thiết yếu của xã hội, do đó chất lượng của các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục là mối quan tâm của mọi người. Mặc dù họ không nhất thiết phải đảm bảo kết quả, nhưng có rất nhiều điều mà các cơ sở giáo dục có thể làm để khuyến khích việc học và đảm bảo rằng người học đang đạt được chất lượng mà họ mong đợi. Một tiêu chuẩn quốc tế mới đang được xây dựng để giúp các tổ chức giáo dục làm được điều đó.

 

Mặc dù một tổ chức giáo dục không bao giờ bảo đảm sự thành công của người học, nhưng có một số cách để đáp ứng được nhu cầu của người học một cách hiệu quả hơn và góp phần vào kết quả học tập tốt hơn. ISO 21001, Tổ chức giáo dục - Hệ thống quản lý cho các tổ chức giáo dục - Yêu cầu và hướng dẫn sử dụng là một tiêu chuẩn hệ thống quản lý phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Tiêu chuẩn cung cấp một công cụ quản lý chung cho các tổ chức giáo dục nhằm cải thiện các quy trình và đáp ứng nhu cầu cũng như mong đợi của những người sử dụng dịch vụ của họ.

 

Tiêu chuẩn sắp ban hành này cũng sẽ giúp các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục đưa các hoạt động của họ tiệm cận một cách hiệu quả với sứ mệnh và tầm nhìn đặt ra, đồng thời cung cấp việc học tập cá nhân hóa hơn, tất cả đều mang lại lợi ích không chỉ cho người học mà còn, nhờ các quá trình được cải tiến và một hệ thống phù hợp để cải tiến liên tục theo thời gian, các nhà giáo dục, các bậc phụ huynh và các bên liên quan khác cũng sẽ gặt hái kết quả từ các đầu ra nhất quán hơn.

 

Tiêu chuẩn đang ở giai đoạn Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc tế (DIS), có nghĩa là các bên quan tâm có thể gửi phản hồi về bản dự thảo, các ý kiến sẽ được xem xét trước khi tiêu chuẩn được xuất bản chính thức vào đầu năm tới.

 

ISO 21001 dự kiến để sử dụng cho tất cả các loại hình cung cấp dịch vụ giáo dục, từ mẫu giáo đến giáo dục đại học, trung tâm dạy nghề và dịch vụ e-learning.

 

Các bên liên quan có thể gửi ý kiến ​​về dự thảo bằng cách liên hệ với cơ quan tiêu chuẩn quốc gia thành viên ISO.

 

Có thể đặt mua phiên bản DIS của ISO 21001 từ các thành viên ISO hoặc thông qua ISO Store.

 

Nguồn: ISO