Tiêu chuẩn quốc tế

Ngày

GÓP Ý TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO, IEC

 

 

Liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ:

Phòng Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Chất lượng

Điện thoại: 04.3756 1161

Email: htqt@vsqi.gov.vn / buingocbich@vsqi.gov.vn