Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về mua sắm bền vững - ISO 20400:2017

Ngày

Mua sắm bền vững có thể cải thiện quan hệ giữa nhà cung cấp và doanh nghiệp. Tiêu chuẩn ISO 20400 về mua sắm bền vững vừa được xuất bản để giúp các tổ chức thực thi nguyên tắc mua sắm bền vững như một cách sống.

 

Mua sắm đóng vai trò rất lớn trong mọi tổ chức, dù lớn hay nhỏ. Việc tổ chức mua hàng từ đâu cũng có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của tổ chức như những gì được mua. Đảm bảo các nhà cung cấp có những thực hành tốt và đạo đức - trong tất cả mọi việc từ điều kiện làm việc và quản lý rủi ro đến tác động môi trường - không chỉ có tiềm năng làm cho các doanh nghiệp hoạt động tốt hơn mà còn cải thiện cuộc sống của mọi người trong cộng đồng nơi họ đang sống.

 

Mua sắm bền vững đòi hỏi phải có quyết định mua hàng đáp ứng nhu cầu của tổ chức theo cách có lợi cho họ, cho xã hội và môi trường. Nó bao gồm việc đảm bảo rằng các nhà cung cấp của công ty hành xử một cách đạo đức, rằng các sản phẩm và dịch vụ được mua sắm bền vững và các quyết định mua hàng như vậy giúp giải quyết các vấn đề xã hội, kinh tế và môi trường.

 

Tiêu chuẩn ISO 20400, Mua sắm bền vững - Hướng dẫn, là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về mua sắm bền vững và nhằm giúp các tổ chức xây dựng và thực thi các thực hành và chính sách mua sắm bền vững.

 

Ông Jacques Schramm, Trưởng ban ISO/PC 277, ban kỹ thuật chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn này, cho rằng những lợi ích của việc mua sắm bền vững có thể đạt được là rất đáng kể. "Sẽ không còn là đủ khi các doanh nghiệp chỉ dựa vào việc nhà cung cấp trao cho họ những gì họ muốn mà không đặt ra câu hỏi nào. Các tổ chức được hưởng lợi nhiều từ việc tìm hiểu các nhà cung cấp của mình - hiểu rõ yêu cầu của họ là gì - để đảm bảo nhu cầu của họ không phải là phi thực tế và các nhà cung cấp mà họ làm việc có những thực hành tốt, đạo đức”, ông giải thích.

 

"Rủi ro do sự không am hiểu và thực hành quản lý trong toàn bộ chuỗi cung ứng là rất lớn. Nếu tốt thì sẽ dẫn đến sản phẩm chất lượng kém hoặc gián đoạn nguồn hàng. Tồi tệ hơn là thảm họa như Rana Plaza ở Bangladesh vào năm 2013 có thể xảy ra. Mua sắm bền vững giúp giảm thiểu những rủi ro như khuyến khích người mua và nhà cung cấp hợp tác chặt chẽ để có kết quả tốt hơn cho tất cả các bên.”

 

Tiêu chuẩn ISO 20400 cung cấp hướng dẫn để lồng ghép tính bền vững vào chiến lược chính sách và quá trình mua sắm của một tổ chức, xác định các nguyên tắc mua sắm bền vững như trách nhiệm giải trình, sự minh bạch, tôn trọng quyền con người và hành vi đạo đức.

 

Các bên quan tâm có thể đặt mua ISO 20400 tại quốc gia thành viên ISO hoặc thông qua ISO Store.

 

Nguồn: ISO