Tiêu chuẩn về An toàn và sức khỏe lao động

Ngày

Ngày 28 tháng 4 là Ngày an toàn và sức khoẻ lao động thế giới và là thời điểm lý tưởng để xem xét tiêu chuẩn quốc tế mới vào đầu năm tới - ISO 45001 - tiêu chuẩn đầu tiên của ISO đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp.

 

Ước tính mới nhất của ​​Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho thấy hơn 6 300 người chết mỗi ngày (hơn 2,3 triệu người một năm) do các hoạt động liên quan đến công việc, và trong tổng số hơn 300 triệu vụ tai nạn lao động xảy ra hàng năm. Gánh nặng cho người sử dụng lao động và người lao động là rất lớn, dẫn đến tổn thất lớn hơn cho nền kinh tế do những người nghỉ hưu sớm, nhân viên vắng mặt và phí bảo hiểm tăng cao.

 

Chiến dịch nâng cao nhận thức của ILO được tổ chức hàng năm vào ngày 28 tháng 4 nhằm tập trung sự chú ý của quốc tế vào mức độ của vấn đề và cách thúc đẩy và tạo ra văn hoá an toàn và sức khoẻ có thể giúp giảm số ca tử vong và thương tích liên quan đến công việc.

 

Tiêu chuẩn ISO 45001 có thể giúp gì ?

 

Tiêu chuẩn quốc tế hiện đang được xây dựng này sẽ giúp các tổ chức trên khắp thế giới cải thiện sức khoẻ và sự an toàn bằng cách tạo ra một môi trường làm việc an toàn nơi chấn thương và bệnh tật được ngăn ngừa và bảo toàn được sự sống.

 

ISO 45001, Hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp - Yêu cầu và hướng dẫn sử dụng, sẽ cung cấp các yêu cầu để thực thi hệ thống quản lý và khuôn khổ để giảm nguy cơ rủi ro và nguy hại về sức khoẻ cho người lao động.

 

Tiêu chuẩn này do một ủy ban gồm các chuyên gia về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp xây dựng và sẽ theo cách tiếp cận của các hệ thống quản lý khác của ISO như ISO 14001 (môi trường) và ISO 9001 (chất lượng). Tiêu chuẩn này cũng xem xét các tiêu chuẩn quốc tế khác trong cùng lĩnh vực như OHSAS 18001, Hướng dẫn ILO-OSH của Tổ chức Lao động Quốc tế, các tiêu chuẩn quốc gia khác nhau, các tiêu chuẩn và công ước quốc tế của ILO về lao động.

 

ISO 45001 có thể được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào, bất kể quy mô và tính chất công việc, và có thể được lồng ghép vào các chương trình y tế và an toàn khác như chăm sóc sức khoẻ và phúc lợi cho người lao động.

 

Dự thảo lần hai của tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001 sẽ được công bố vào ngày 19 tháng 5 năm 2017 và thời hạn bỏ phiếu sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2017. Giai đoạn bỏ phiếu này cho phép các thành viên ISO tham gia vào quá trình xây dựng dự thảo bỏ phiếu cho dự thảo trước thời điểm công bố dự kiến ​​vào tháng 2 năm 2018. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đến dự thảo có thể đưa ra ý kiến góp ý thông qua thành viên ISO quốc gia.

 

Để biết thêm thông tin về ISO 45001 và tiến trình đạt được, xem trang về sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp.

 

(Nguồn ISO)