Xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở

Ngày

Khóa đào tạo về Nghiệp vụ Tiêu chuẩn hóa cơ sở cho các doanh nghiệp

 

Mục đích

  • Trang bị kiến thức cho các DN về vai trò và sự đóng góp của tiêu chuẩn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  • Nâng cao năng lực triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn tại DN nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và tuân thủ quy định pháp lý hiện hành.

 

Nội dung:

  • Giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động Tiêu chuẩn hóa cơ sở.
  • Hướng dẫn hoạt động xây dựng tiêu chuẩn tại DN: Tham gia xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, nước ngoài; Xây dựng, công bố Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và hồ sơ công bố TCCS.
  • Hướng dẫn công bố hợp chuẩn, hợp quy.
  • Hệ thống thông tin tiêu chuẩn tại DN.
  • Tổ chức hoạt động tiêu chuẩn tại DN.
  • Bài tập thực hành.
  • Hỏi đáp.

 

Xin liên hệ để được tư vấn và giải đáp.