Xuất bản - phát hành

Ngày

XUẤT BẢN, PHÁT HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

 

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam là cơ quan được Bộ Khoa học và Công nghệ giao giữ bản quyền và xuất bản, phát hành Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN).

 

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam còn cung cấp các tuyển tập TCVN, tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC, CODEX, ITU ...), tiêu chuẩn khu vực (EN), tiêu chuẩn nước ngoài (ANSI, ASTM, DIN, BS, JIS, GB, KS, API, AASHTO ...) và các ấn phẩm trong lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.

 

Xin liên hệ để được tư vấn và giải đáp:

Phòng Xuất bản Phát hành

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Điện thoại: 04.3756 4269

Email: info@vsqi.gov.vn