In bài viết: Phiên họp Đại hội đồng Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) lần thứ 85
On 11/10/2021

Phiên họp Đại hội đồng Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) lần thứ 85

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/phien-hop-dai-hoi-dong-uy-ban-ky-thuat-dien-quoc-te-iec-lan-thu-85-a353