In bài viết: Thông báo về Bộ nhận diện truyền thông cho Ngày SHTT thế giới năm 2022
On 26/04/2022

Thông báo về Bộ nhận diện truyền thông cho Ngày SHTT thế giới năm 2022

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/thong-bao-ve-bo-nhan-dien-truyen-thong-cho-ngay-shtt-the-gioi-nam-2022-a388