Sóc Trăng triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022

On