• National Quality Award

  National Quality Award

  Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là Giải thưởng tôn vinh những doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng ...

  Read More

 • World Standards Day 14-10-2020

  World Standards Day 14-10-2020

  Protecting the planet with standards

  Read More

 • COVID-19

  COVID-19

  Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đăng tải trên cổng thông tin của Viện các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và các ...

  Read More

 • Chính thức vận hành Cổng thông tin quản lý Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN)

  Chính thức vận hành Cổng thông tin quản lý ...

  Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (VSQI) chính thức vận hành Cổng thông tin quản lý Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) từ ...

  Read More

 • World City Day - Change the world with standards

  World City Day - Change the world with standards

  Tình trạng đô thị hóa ngày càng gia tăng trên toàn thế giới có nghĩa là cuộc sống đô thị sẽ là tương ...

  Read More

News